Τρίμμα ελαστικού, Λινό, Σύρμα, Πλακάκια

Παραγωγή πούδρας κάτω από 0,5mm

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΣΥΡΜΑ

Τα ελαστικά περιέχουν ατσάλι σε διάφορα ποσοστά. Έτσι κατά τη διαδικασία επεξεργασίας των μεταχειρισμένων ελαστικών γίνεται διαχωρισμός του ατσαλιού με την χρήση ισχυρών μαγνητών. Το προϊόν που προκύπτει, δηλαδή το ανακυκλωμένο ατσάλι, μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί στην χαλυβουργική βιομηχανία.

Χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα για να παραγγείλετε τα προϊόντα που θέλετε:

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΡΟΪΟΝ
Μ.Μ. / ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Σύρμα σε μπάλες
τόνος
Σύρμα ψιλό
τόνος