Τρίμμα ελαστικού, Λινό, Σύρμα, Πλακάκια

Παραγωγή πούδρας κάτω από 0,5mm

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΛΙΝΟ

Από την διαδικασία της ανακύκλωσης των παλαιών ελαστικών προκύπτει λινό ελαστικού. Ο διαχωρισμός του λινού απ’ τα ελαστικά γίνεται βαρητικά με χρήση αέρα. Το ανακυκλωμένο λινό που προκύπτει μπορεί να πωληθεί και να χρησιμοποιηθεί για διάφορους σκοπούς, όπως για παράδειγμα ως καύσιμο στην ασβεστοποιία αντικαθιστώντας το πετρέλαιο καύσης.

Χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα για να παραγγείλετε τα προϊόντα που θέλετε:

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΡΟΪΟΝ
Μ.Μ. / ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Λινό
τόνος