Ανακύκλωση ελαστικών!

Εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ

Επενδύοντας σε σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, καταρτισμένο προσωπικό και με την πολυετή πείρα στο χώρο των ελαστικών και τις ανακύκλωσης, στοχεύουμε στην επιχειρησιακή εξέλιξη της εταιρείας RETIRE ABEE και στην επέκτασή της σε όλους τους τομείς ανακύκλωσης μεταχειρισμένων ελαστικών.

Οραματιζόμαστε ένα βιώσιμο περιβάλλον ενισχύοντας το αίσθημα ευθύνης για την προστασία του, ώστε να το παραδώσουμε στις επόμενες γενιές ακόμα καλύτερο από ότι το παραλάβαμε, στοχεύοντας στην Πράσινη Ανάπτυξη.

Ανακυκλώνοντας τα άχρηστα ελαστικά, μειώνονται οι ποσότητες αποβλήτων, μειώνεται το κόστος παραγωγής πρώτων υλών και πέρα από το μεγάλο αυτό περιβαλλοντικό όφελος το τελικό παραγόμενο προϊόν δε θεωρείται υποκατάστατο. Η ποιότητά του θεωρείται άριστη και το επιλέγουν οι μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες παγκοσμίως.

Εγγύηση ποιότητας για την εταιρεία RETIRE ABEE αποτελούν οι πολυετείς συνεργασίες με κορυφαίες επιχειρήσεις.

Η ECO ELASTIKA είναι ένα πανελλαδικό σύστημα συλλογής παλαιών ελαστικών και αποτελεί το μοναδικό εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης των μεταχειρισμένων ελαστικών.

Η ECO ELASTIKA είναι υπεύθυνη για την μεταφορά και αποθήκευση των παλαιών ελαστικών με τελικό προορισμό τις εγκαταστάσεις της εταιρείας RETIRE ABEE, όπου πραγματοποιείται η μηχανική τους κοκκοποίηση και παράγονται τα διάφορα ανακυκλωμένα προϊόντα. Η RETIRE ABEE αποτελεί την πιο σύγχρονη μονάδα τελικής αξιοποίησης των μεταχειρισμένων ελαστικών.

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός του εργοστασίου στις εγκαταστάσεις της RETIRE ABEE αποτελεί πρότυπο στον χώρο του και η εταιρεία τον προμηθεύτηκε από την κορυφαία Γερμανική εταιρεία AMANDUS KAHL. Η παραγωγή είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, με υπερσύγχρονα μηχανήματα.

Η RETIRE ABEE πληροί τις προϋποθέσεις πιστοποίησης ISO.